Мод тарих үндэсний өдөр

IMG_1587.jpg

Жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн “Бямба” гарагийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн №63 дугаар зарлигаар “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгож зарласан. Тус өдрөөр Онцгой байдлын газрын алба хаагчид аймгийн Нисэх буудлын зам дагуу болон Найрамдал паркийн “Аврагчийн гараас амьдрал цэцэглэнэ” хөшөөний модон төгөлд тарьж ургуулсан 134 модны ойр орчинг цэвэрлэж, усалгаа хийж, нэмэлтээр 14 ширхэг мод тарилаа.

scroll to top