Зүүн бүсийн төв-Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газар

Шуурхай дуудлагын утас: 7058-101
///худалдаачин.ихдээ.зөвлөл

Мэдээлэл хүлээн авах утас : 70584453, 70584142, 96580105, 89303101

Факс : 70582370

N-мэйл хаяг: dornod@nema.gov.mn

Facebook хаяг: Дорнод Онцгой | Facebook

Дорнод аймгийн онцгой комиссын Шуурхай штаб
Утас: 7058-4647
И-мэйл хаяг: dornod.shuurkhai.shtab@gmail.mn