Зүүн бүсийн төв-Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газар

Шуурхай дуудлагын утас -101,

Мэдээлэл хүлээн авах утас : 70584453, 70584142, 96580105, 89303101

Факс : 70582370