ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

279307181_3144214909227723_2037713877701089945_n.jpg
“Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” Улсын онцгой комиссын 2022 оны 01 албан даалгавар, Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай аймгийн Засаг даргын 2022 оны 01 албан даалгавар, А/169 дугаар захирамжийн дагуу 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 30 хоногийн хугацаанд аймгийн төвөөс гарах 6 гол зам дээр хамтарсан пост ажиллуулж тээврийн хэрэгслийн яндангийн оч баригч, галын хор, яндан доор хуримтлагдсан өвсийг унагаах сэтгүүр төмөр зэргийг шалгаж, галын аюулгүй байдлыг хангаагүй тээврийн хэрэгслийг хөдөө орон нутагт зорчуулахгүй болохыг анхааруу️лан ажиллаж байна.
scroll to top