Дорнод аймгийн Онцгой комиссын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолыг танилцуулж байна.

download.jpg
scroll to top