ТАКТИКИЙН ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

IMG_1534.jpg

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 8 дугаар багт байрлах “НИК ХХК”-ны харъяа Дорнод аймаг дахь нефть хангамжийн салбар-тай хамтран тактикийн дадлага сургуулийг зохион байгуулалаа.

Тус дадлага сургуулийн хүрээнд байгууллагын ажилтан алба хаагчдад гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллага байгуулага, ард иргэдийн эрх үүрэг, галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг хэрэглэх гэсэн сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулж ажиллалаа.

Тус дадлага сургуульд гал түймэр унтраах, аврах ангийн 16 алба хаагч, тухайн байгууллагын 18 ажилчид нит 34 ажилтан хамрагдаж ажиллалаа.

scroll to top