ОБГ-ын бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэгийг зохион байгууллаа.

IMG_1472.jpg
Бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “Бие бүрэлдэхүүний бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах удирдамж”-ийн хүрээнд 2020 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 05:40 цагт сургуулийн “Цуглар” дохиог Онцгой байдлын газрын даргын гаргасан шийдвэрийн дагуу “Улаан” кодоор зарлан мэдээллийг дамжуулж, бие бүрэлдэхүүнийг хээрийн хувцас, үүргэвч, офицер цүнхтэйгээр цуглуулж, үүрэг гүйцэтгэх, бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор хээрийн гаралт, сорил, дадлагыг зохион байгууллаа.
scroll to top