2019 оны жилийн эцсийн бэлэн байдлын үзлэг, шалгалтыг зохион байгуулж байна.

IMG_7688.jpg
Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/338 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын Бодлого зохицуулалт хамтын ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Л.Өлзийбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Зүүн бүсийн төв-Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна.
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Онцгой байдлын газрын жилийн эцсийн бэлэн байдлын үзлэг, шалгалт болоод төрийн жинхэнэ алба хаагчдын түвшин тогтоох суурь судалгаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх шалгалтыг зохион байгуулж байна.
scroll to top