Цахим хуудас шинэчлэгдлээ

web.jpg
Тус газрын цахим хуудас www.do.nema.gov.mn болж шинэчлэгдлээ. Та цахим хуудаснаас мэдээ мэдээлэл, хууль эрх зүй, хүний нөөц болон холбоо барих бүх төрлийн мэдээллийг авах боломжтой

scroll to top