IMG_1587.jpg

Мод тарих үндэсний өдөр

Жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн “Бямба” гарагийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 04 дүгээр сарын…