DSC027671323-1-6urdkebay98f6k6ju1wmrvthzone5905fptndmlske8-6uurs424ns41io0lx6qtsapvrochzm8gka9wh5rqmgw.jpg

Цахим хичээл: Цэргийн биеийн тамир, бие бялдрын ерөнхий хөгжлийн нэгдүгээр 112 тоот дасгал

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх”…