Монгол Улсын Засгийн газрын 2004 оны 51-р тогтоол, Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газрын 2004 оны 73-р тушаалаар Дорнод аймгийн Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс, Аврах отряд, Улсын нөөцийн салбарыг нэгтгэн Гамшгаас хамгаалах штаб нэртэйгээр анх байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2005 оны 48 дүгээр тогтоол , ОБЕГ-ыг даргын 2005 оны 46 дугаар тушаалаар 2005 оны 03 дугаар сараас Онцгой байдлын хэлтэс, 2015 оны Засгийн газрын 80 тогтоолоор Онцгой байдлын газар болон өөрчлөгдөж  Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 66 дугаар тогтоолоор Бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газар болж өргөжсөн.