Онцгой байдлын газрын өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтан :

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, ахлах ахлагч М.Наранцацрал

Утас: 80815201