Онцгой байдлын газрын өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтан :

Хүний нөөц, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа А.Бадамдорж

Утас: 88015162