Онцгой байдлын газрын өргөдөл гомдол хүлээн авах албан тушаалтан :

Орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, дэд хурандаа Д.Баттулга

Утас: 89045199