Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2021.02.10 А/110

Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2021.01.29 А/59

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021.01.25 А/37

Согтууруулах унтаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2021.01.25 А/36

Түр журам батлах тухай 2021.01.22 А/32

Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.01.18 А/22

Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.01.18 А/21

Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.01.18 А/20

Цагийн хязгаар тогтоох тухай 2021.01.12 А/10

Хөрөнгө зарцуулах тухай 2021.01.07 А/07

Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд авах арга хэмжээний тухай 2021.01.07 А/04

Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020.12.31 А/634

Хунацаа сунгах тухай 2020.12.30 А/625

Аймгийн Онцгой комиссын гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай 2020.12.25 А/622

Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2020.12.24 А/616

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цагийн хязгаарыг тогтоох тухай 2020.12.15 A/581

Бэлэн байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2020.11.30 А/567

Түр журам батлах тухай 2020.11.27 А/559

Нийслэл Улаанбаатар хот болон бусад аймгаас ирэх Дорнод аймгийн иргэдийг орон нутагт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2020.11.24 А/554

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор авах зарим арга хэмжээний тухай 2020.11.20 А/552

Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020.11.20 А/550

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2020.11.18 А/544

Аймгийн Онцгой зомиссын гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай 2020.11.17 А/543

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2020.11.12 А/540

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2020.11.11 А/539

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/362

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/334

Хугацааг сунгах тухай А/333

Хугацааг сунгах тухай А/288

Захирамж хүчингүй болгох тухай А/287

Ковид-19 халвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/226

Хугацааг сунгах тухай А/218

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/207

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/197

Төсвийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай А/190

Цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулах тухай А/180

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай А/179

Дэн буудлын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай А/178

Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/166

Үнэлгээний хороо байгуулах А/165

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/163

Цалинтай чөлөө олгох тухай А/160

Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох тухай А/157

Нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх тухай А/140

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/139

Хөрөнгө гаргах тухай А/131

Хөрөнгө гаргах тухай А/130

Зорчигт тээврийн хөдөлгөөний хязгаарлалтыг сунгах тухай А/129

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай А/124

Зорчигч тээврийн хөдөлгөөний талаах авах арга хэмжээний тухай А/121

Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай А/111

Шуурхай штаб байгуулах тухай А/110

Цагийн хязгаарлалт түх хугацаанд тогтоох тухай А/50

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/49

Хяналт, шалгалтын ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/46

Хөрөнгө зарцуулах тухай А/45

Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/38